Seznam výrobcůSeznam kolekcí

BEFAG GRANDECK
A1 logo-floorclic Cork Comfort

Autorizovaný prodejce A1 PODLAHY

arc edition

KARSIS / Užitečné informace

Informace k výběru a montáži vinylových podlahovin

Světlá nebo tmavá?

Barva a struktura podlahy mají velký vliv na to, jak místnost pocitově působí. Světlé odstíny odrážejí světlo silněji a poskytují místnosti otevřený a prostorný charakter. Tmavší odstíny světlo pohlcují a svým kontrastem s ostatními barvami v místnosti působí kompaktním dojmem.

Napříč nebo podélně?

Směr dekoru má rozhodující vliv na to, jakým dojmem bude místnost působit. Napříč položený dekor místnost pocitově rozšíří. Podélně položený dekor místnost opticky prodlouží.

Jaká šíře pásu?

Stavební projekty místností nepřihlížejí k rozměrům rolí, které jsou obvykle 2 m, 3 m, 4 m a 5 m. Použití širšího rozměru role v místnosti je po technické a estetické stránce vhodnější. Pokud je nezbytné použít více pásů, musí být v místnosti vždy položeny ve stejném směru. Při instalaci není možné kombinovat pásy z více rolí v místnosti z důvodu barevných odchylek.

Proč je metráž lepší než dílce?

Instalace vinylu v metráži je rychlejší a tím i levnější. Na rozdíl od dílců jsou pásy většinou bez jediného spoje v místnosti a údržba podlahy bez spojů je velmi jednoduchá. Povrch metráže na rozdíl od dílců je více pružný a komfortní pro bydlení.

Čím silnější, tím lepší?

Celková síla podlahoviny nejvíce ovlivní její akustické a tepelně izolační vlastnosti. Tichou chůzi nebo příjemný pocit pro bosé nohy nejlépe zajistí spodní polyesterová vrstva (filc). Vyšší tloušťka podlahoviny nikdy nepomůže s vyrovnáním nerovností nepřipraveného podkladu.

Měkčí nebo kompaktní?

Měkčí komfortní vinyly s tvarovou pamětí zajišťují vyšší pohodlí v domácnosti. Kompaktní vinyly jsou méně komfortní, jejich konstrukce je nastavena pro vyšší zátěž. Pokud nohy nábytku mají ostré hrany nebo malé dosedací plochy, poškodí nevratně každý vinyl.

S filcovým podkladem nebo bez?

Spodní vrstva z polyesteru alias filcu je moderní způsob, jak dosáhnout komfortních vlastností. Podlahovinu s filcem je možné instalovat na méně hladký povrch např. dlažby, parkety nebo lité podlahy. Předsudky o vyšší absorbci vlhkosti a následném vzniku plísní jsou u polyesteru neoprávněné.

Bytové nebo zátěžové?

O odolnosti heterogenní vinylové podlahoviny rozhoduje hodnota její vrchní nášlapné vrstvy. V prostorách bez výskytu ostrých nečistot je dostačující "nášlap" o síle 0,20 - 0,30 mm. Pro prostory s kolečkovým nábytkem nebo ostrými nečistotami je vhodný "nášlap" 0,35 mm a vyšší. Pokud se v místě pojezdu kolečkového nábytku vyskytují ostré nečistoty např. z venkovní obuvi, je nutné pro zamezení silného obrusu nášlapné vrstvy vinylu instalovat polykarbonátové podložky.

Na jaké podlahy pokládat?

Povrch podlahy musí být před pokládkou pevný, suchý, rovný a hladký. Případné nerovnosti, praskliny, mastné skvrny, asfalty nebo zbytky lepidel musí být odstraněny. Před pokládkou není vhodné instalovat na podlahu elastickou izolační podložku nebo karton.

A co ještě před montáží?

Je nutné zkontrolovat, zda podlahovina nemá viditelné transportní nebo výrobní vady. Snadno zjistitelné vady nelze instalovat a je nutné nejdříve uplatnit reklamaci u dodavatele. Podlahovinu je vhodné před pokládkou krátce aklimatizovat, teplota v místnosti musí být vždy nad 18°C a teplota podlahy minimálně 15°C.

Na volno nebo lepit?

Výrobci doporučují všechny typy vinylových podlahovin celoplošně lepit nebo fixovat. Každé prostředí je specifické a není snadné určit, kdy je podlahovinu možné položit volně. Volnou pokládku menších ploch je vhodné konzultovat s dodavatelem nebo odbornou firmou. Na zvlněnou podlahovinu položenou volně není možné uplatnit reklamační nárok.

Objednat odbornou montáž?

Podlahářské práce je rozumné svěřit zkušeným odborníkům, pokládka vyžaduje praktické zkušenosti. Odborná montáž přináší několik výhod, např. úsporu vlastního času, záruku na dílo, delší životnost podlahoviny a v některých případech nižší sazbu DPH dle zákona o DPH. Chyby při instalaci podlahoviny většinou nelze snadno opravit.

Podlahové topení?

Vinylové podlahoviny mají nízký tepelný odpor, který nemá prakticky žádný vliv na výkon topení. Instalace je vhodná na podlahu s teplovodním vytápěním, které nepřesahuje teplotu podlahy nad 28°C. Podmínkou instalace je celoplošné lepení, teplota podlahy při pokládce by měla být 18 - 22°C.

Kolečkové židle?

Při nákupu kolečkových židlí je nutné vzít v úvahu pravidla pro jejich použití na hladkých podlahách. Židle musí být vybaveny měkkými kolečky z polyurethanu, typ W dle normy EN 12529. U jiných typů koleček je doporučeno instalovat v místě pojezdu židle polykarbonátovou podložku.

Jaká je záruka?

Na vinylové podlahoviny se vztahuje prodloužená záruční lhůta dle záručních podmínek výrobců. Doba trvání záruky je různá podle typu a způsobu použití podlahoviny, může být 5 nebo 10 let. Záruka se vztahuje na skryté výrobní vady, které je možné reklamovat v prodloužené záruční lhůtě. Viditelné transportní nebo výrobní vady je třeba reklamovat před  ozřezáním a instalací podlahoviny.

Kdy záruka neplatí?

Nevztahuje se na zboží prodané v jiné, než prvotřídní kvalitě, poškozené přepravou a manipulací kupujícího, poškozené neodbornou pokládkou, dlouhodobou vlhkostí, nesprávným užíváním nebo údržbou, na rozdíly výrobních šarží v odstínu, lesku a struktuře dezénu oproti prezentovaným snímkům a vzorkům.

Jak udržovat a čistit?

Povrch je z výroby opatřen polyurethanovou vrstvou, která zvyšuje odolnost a snižuje nároky na údržbu. Podlahoviny se snadno udržují čisté pravidelným zametáním, vysáváním nebo mokrým stíráním. Je vhodné používat čistící a samoleštící přípravky vyvinuté pro povrchy vinylových podlahovin, PVC.

Jak prodloužit zánovní vzhled?

Při kontaktu s některými látkami mohou na povrchu vinylu vzniknout neodstranitelné skvrny. Je důležité chránit podlahovinu před potřísněním asfaltem, anilínovými barvami, barevnými oleji, inkousty, jódovou a Castelaniho tinkturou, barevnými krémy na boty, minerálními oleji, mazivy a všemi přípravky obsahujícími organická rozpouštědla.

Pozor na gumu!!!

Při dlouhodobém kontaktu může guma způsobit na všech typech vinylu neodstranitelné barevné skvrny. Skvrny nejsou zřejmé okamžitě, ale až důsledekem migrace látek do podlahoviny, spuštěné působením světla. Na vinylové podlahoviny nepatří pneumatiky, kolečka kočárků, podložky spotřebičů nebo gumová obuv.

 
Prodejna KARSIS Beneov

6