Seznam výrobcůSeznam kolekcí

BEFAG GRANDECK
A1 logo-floorclic Cork Comfort

Autorizovaný prodejce A1 PODLAHY

arc edition

KARSIS / Prodejna

Karta na slevu

"Spolu znamená levněji"

Karta na slevu KARSIS

Všeobecné obchodní podmínky pro KARTU NA SLEVU prodejce KARSIS s.r.o., Čechova 2148, Benešov 256 01, IČ 261 80 456 (dále jen Prodejce“) platné od 24.5.2018.

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky vystavení a způsob užívání KARTY NA SLEVU (dále jen „Karty“) u Prodejce.
 2. Držitelem Karty mohou být soukromé osoby, podnikatelé, živnostníci, právnické osoby i rozpočtové organizace.
 3. Karta bude Držiteli vystavena při jednorázovém nákupu specifikovaného sortimentu zboží v hodnotě nad 6.000 Kč v prodejně PODLAHOVÉ CENTRUM v Benešově (PSČ 256 01), kterou provozuje Prodejce. Podmínkou pro vystavení Karty je vyplnění Registračního formuláře se základními údaji o držiteli:

  • jméno a příjmení / název organizace, jméno a příjmení kontaktní osoby
  • PSČ bydliště / PSČ sídla organizace
  • e-mailová adresa na kontaktní osobu
  • datum registrace
  • podpis držitele
 4. Držiteli bude přiznána sleva z Karty ihned v případě úhrady celkové ceny nákupu:
  • při platbě předem
  • při nákupu zboží na prodejně - platba v hotovosti nebo kartou
  • při platbě ceny díla v hotovosti nebo kartou do 5 pracovních dnů od data vystavení účetního dokladu
 5. Pokud Držitel zaplatí doplatek ceny díla do 5 pracovních dnů od data vystavení účetního dokladu bankovním převodem, bude mu bez prodlení výše slevy odeslána na jeho účet. Zaplacením ceny díla bankovním převodem se rozumí připsání celé částky na účet KARSIS s.r.o.
 6. Prostřednictvím Karty může Držitel u Prodejce uplatnit nárok na slevu z nákupu u specifikovaných skupin sortimentu zboží.
  a) SKUPINA 1: koberce, vinylové podlahoviny, laminátové, korkové a dřevěné plovoucí podlahy, podlahová chemie, podlahové profily
  b) SKUPINA 2: terasy, nosiče a ploty z WPC
 7. Kritéria pro výpočet slevy z nákupu - SKUPINA 1:
  hodnota nákupuvýše slevy hodnota nákupuvýše slevy
  do 10 000 Kč 4% nad 35 000 Kč 13%
  nad 10 000 Kč 5% nad 40 000 Kč 14%
  nad 12 000 Kč 6% nad 45 000 Kč 15%
  nad 14 000 Kč 7% nad 50 000 Kč 16%
  nad 16 000 Kč 8% nad 60 000 Kč 17%
  nad 18 000 Kč 9% nad 70 000 Kč 18%
  nad 20 000 Kč 10% nad 80 000 Kč 19%
  nad 25 000 Kč 11% nad 90 000 Kč 20%
  nad 30 000 Kč 12%
  Hodnoty nákupu jsou uvedeny včetně DPH 21%.

   

 8. Kritéria pro výpočet slevy z nákupu - SKUPINA 2:
  hodnota nákupuvýše slevy hodnota nákupuvýše slevy
  nad 12 000 Kč 1% nad 132 000 Kč 11%
  nad 24 000 Kč 2% nad 144 000 Kč 12%
  nad 36 000 Kč 3% nad 156 000 Kč 13%
  nad 48 000 Kč 4% nad 168 000 Kč 14%
  nad 60 000 Kč 5% nad 180 000 Kč 15%
  nad 72 000 Kč 6% nad 192 000 Kč 16%
  nad 84 000 Kč 7% nad 204 000 Kč 17%
  nad 96 000 Kč 8% nad 216 000 Kč 18%
  nad 108 000 Kč 9% nad 228 000 Kč  19%
  nad 120 000 Kč 10% nad 240 000 Kč 20%
  Hodnoty nákupu jsou uvedeny včetně DPH 21%.

   

 9. Karta musí být Držitelem předložena u pokladny při nákupu zboží. Kartu není možné uplatnit později po nákupu ani zpětně nárokovat slevu z nákupu.
 10. Karta může být personálem prodejny odmítnuta v případě, že je poškozena, neobsahuje čitelné údaje čárového kódu nebo datum platnosti.
 11. Karta je přenosná, Držitel proto nemusí při uplatnění nároku na slevu předkládat společně s Kartou osobní nebo jiné doklady.
 12. Na žádost držitele může být jeho jednorázový nákup rozúčtován na více pokladních dokladů.
 13. Nárok na slevu nemůže Držitel uplatnit u zboží zakoupeného dle individuálních adresných nabídek a rozpočtů nebo velkoobchodních podmínek.
 14. Datum platnosti Karty je uvedeno na její zadní straně.
 15. Prodejce má právo VOP kdykoli jednostranně změnit, případně je zcela nahradit novými VOP. Vztah mezi Držitelem a Prodejcem se řídí vždy aktuálním zněním VOP, které je zveřejněno na internetové stránce www.karsis.cz/vop.
 16. Vyplněním Registračního formuláře dává Držitel Prodejci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v uvedeném rozsahu za účelem interní evidence Karty. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Prodejci a má za následek stornování Karty včetně ztráty nároku na slevy z nákupu zboží. Držitel má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
 

5

Realizace: emweb & fullvent